Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelikler  
   
HÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği [ÖİDB - html]
HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
[EBE - html]
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25 Nisan 2017 Salı. Resmi Gazete Sayı: 30048
[html]
[Resmi Gazete. - html]
*ÖİDB-Yönetmelik-Yönergeler [html]
*Güncel "Yönetmelik-Yönergeler" için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasının ziyaret edilmesi önerilir.  
   
Yönergeler/ İlkeler/ Kararlar  
   
Doktora başvurularında LES Sonucunun Geçerlik Süresiyle İlgili Karar
[YÖK, 28.09.2016]
[PDF]
Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılanması
[YÖK, 17.06.2016]
[PDF]
Lisansüstü Programların Yürütülmesiyle İlgili İlkeler
[YÖK, 11.07.2016]
[PDF]
Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlik Süreleriyle İlgili İlkeler
[YÖK, 14.07.2016]
[PDF]
IELTS Sınavının Eşdeğerliği
[YÖK, 17.06.2016]
[PDF]
Harçsız Pasaport İşlemleriyle ilgili Açıklama
[EGM, 30.05.2016]
[PDF]
Hacettepe Üniversitesi - Yönergeler hakkında ayrıntılı bilgi [HU-html]
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yönetmelikler ve Yönergeler [HUEBE-html]
YÖK - Yatay Geçiş Yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi [YOK-html]
   
HÜ Senato Kararları  
   
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 21'deki Değişiklik Hakkında Komisyon Kararı
[HÜ Senatosu, 09.10.2013]
[PDF]
Hacettepe Üniversitesi Kurum içi ve Kurum dışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliğe İlişkin Esas ve İlkeler Başlıklı Komisyon Raporu
[HÜ Senatosu, 24.07.2013]
[HTML]
"Türk Dili" ve "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" Derslerinden Muafiyetle ile İlgili Karar
[HÜ Senatosu, 27.11.2013]
[PDF]