Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Petek Aşkar
25. 05. 1957 Ankara doğumludur. İlk ve ortaöğretimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bölümü Matematik-Fizik alanından mezun oldu. 1979 yılında aynı bölümde asistan olarak göreve başladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı’nda bilim uzmanlığı ve doktora eğitimi yaptı. 1983-1985 yılları arasında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde test uzmanı olarak çalıştı. 1985 yılında ODTÜ Eğitim Bölümü’ne yardımcı doçent olarak geri döndü. Eğitim Bilimleri Bölümü-Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda ve daha sonra Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Matematik Eğitiminde doçent oldu. 1989-1990 yıllarında IBM Bilgisayar Destekli Eğitim Merkezi’nde araştırma koordinatörü olarak eğitim yazılımlarının geliştirilmesi konusunda çalıştı. Sonraki üç yılda Milli Eğitim Bakanlıgı’nda şimdiki adı EĞİTEK olan Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ve Eğitimde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı’nın kurulma çalışmalarına katıldı. Bilgisayar formatör öğretmenliği programlarının geliştirilmesine ve ODTÜ de bilgisayar öğretmenliği anabilim dalının kurulmasına öncülük etti. 1995 yılında ODTÜ de profesör oldu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne geçti ve uzun yıllar bölüm başkanı olarak çalıştı. 2004-2010 tarihleri ÖSYM de yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2009-2010 yıllarında TED Üniversitesi kuruluş çalışmalarına katıldı. 2010-2011 akademik dönemde İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanlığını yürüttükten sonra 2011 Eylül ayı itibariyle Eğitim Fakültesi Dekanı olarak TED Üniversitesi’ne katıldı.

Prof. Dr. Petek Aşkar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Avrupa Birliği, UNICEF ve Dünya Bankası’nda çeşitli projelerde danışmanlık yaptı; TÜBİTAK ve AB Leonardo da Vinci projelerini yürüttü. Yurt içi ve dışında çeşitli sempozyum ve kongrelerin bilim kurulu ya da düzenleme kurullarında görev almakta, alanındaki dergilerde hakemlik ve editörlük yapmaktadır. Yayınları, öğrenme ve ölçme nesneleri, e-öğrenme, yayılım ve yenileşme, bilişsel şüreçler ve ontolojiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Son yıllarda eğitim sistemlerinde karmaşık ve sosyal network analizleri üzerine çalışmaktadır. Yurt dışı ve yurt içinde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
 
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Eğitim Programları ve Öğretimi programından Yüksek Lisans, Leicester Üniversitesinden (İngiltere) Eğitim teknolojileri programından doktora derecelerini almıştır.  2006 – 2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı da yapan Prof. Akkoyunlu, 2009 – 2012 yılları arasında YÖK – Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi üyeliği;  Üniversiteler Arası Kurul - Doçentlik Sınav Komisyonu üyeliği yapmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 1 Mart 2017 yılında emekli olan Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, 10. Mart 2017 tarihinde Çankaya Üniversitesinde göreve başlamıştır.

E – öğrenme, öğretim tasarımı, çoklu ortam öğrenme, sosyal ağların eğitimde kullanılması, bilgi okuryazarlığı, dönüştürülmüş sınıflar ve infografiklerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımı konularında lisans ve lisansüstü dersler vermekte, tezler yönetmektedir.
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu’nun bu konularda kitapları, makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır.  1998 yılından itibaren Özel Arı Okullarının akademik danışmanlığını yürüten Prof. Akkoyunlu, ulusal ve uluslar arası (Avrupa Birliği) projeler yürütmekte, öğretmen eğitimlerinde görev almakta, ulusal ve uluslar arası toplantılarda konuşmalar yapmaktadır.

   
Prof. Dr. Mukaddes Erdem

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kırşehir Eğitim Yüksek okulunda üniversite hayatına başlayan Prof. Dr. Mukaddes Erdem, 2 yıllık bu programı tamamlayıp sınıf öğretmeni olma hakkını elde ettikten sonra, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim dalında lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Alanından alan Prof. Dr. Erdem, 1997 yılında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin kuruluşu sürecinde bu bölüme geçiş yapmış ve H.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün kuruluş sürecinde yer almıştır.

2009 yılında ABD, Morehead State Üniversitesinde, 2018-19 Öğretim Yılında Ege Üniversitesi BÖTE Bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Erdem, Kasım 2021 tarihinde emekli olmuştur.
Prof. Dr. Erdem; Çevrimiçi ve yüzyüze öğretim süreçlerinin tasarımı, öğrenme kuramları, çevrim içi öğrenme ortamlarına katılım dinamikleri ve öğrenen yönetimli çevrim içi öğrenme ortamları, bilişim çağında öğretmen olmak, bilişim çağında eğitim ve öğretim sistemlerinin alması gereken pozisyon gibi konularla ilgilenmekte ve bu konularda bilimsel çalışmalarını halen yürütmektedir.

   
 
Dr. Öğretim Üyesi Fatma BAYRAK (Kurumdışı Görevlendirme)