Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Lisans Ders Programı

Bölümümüzün (BTÖ) optik ders kodu 2006 Öğretim Programı için 456, 2018 Öğretim Programı için ise 780'dir.

Diğer bölümlerin optik kodları [HTML]

NOT: Lisans ders programı taslak programdır. Değişiklik olabilecektir.