Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Lisansüstü Öğretim Programı

Yüksek Lisans Programı ile ilgili (ders içerikleri vb. gibi) ayrıntılı bilgi için "akts.hacettepe.edu.tr" adresi incelenebilir.

Doktora Programı ile ilgili (ders içerikleri vb. gibi) ayrıntılı bilgi için "akts.hacettepe.edu.tr" adresi incelenebilir.


Yüksek Lisans Programı Dersleri
1. ve 2. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ 601 Seminer Z 0 2 0 8
BTÖ 603 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler–I Z 2 2 3 8
BTÖ 604 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 8
BTÖ 607 Öğretimsel Mesaj Tasarımı S 3 0 3 7
BTÖ 608 Uzaktan Eğitim S 3 0 3 7
BTÖ 610 Çoklu Ortam Tabanlı Öğretim Tasarımı S 2 2 3 7
BTÖ 611 Matematiği Teknoloji Kullanarak Öğrenme ve Öğretme S 2 2 3 7
BTÖ 612 Öğretim Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme S 2 2 3 7
BTÖ 613 Fen Bilgisini Teknoloji Kullanarak Öğrenme ve Öğretme S 2 2 3 7
BTÖ 614 Okullarda Teknoloji Uygulamaları S 2 2 3 8
BTÖ 615 İletişim Kuramları S 3 0 3 8
BTÖ 616 Eğitimde Teknolojik Yayılma S 3 0 3 7
BTÖ 617 Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler S 3 0 3 8
BTÖ 618 Öğretme ve Öğrenme için Dijital Hikaye Anlatımı S 2 2 3 8
BTÖ 619 Bilgisayar Eğitiminde Program Geliştirme S 3 0 3 7
BTÖ 620 Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme: Kuram ve Uygulama S 3 0 3 7
BTÖ 621 Karmaşık İyi Yapılandırılmamış Alanlarda Öğrenme S 3 0 3 8
BTÖ 622 E-Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar S 2 2 3 8
BTÖ 623 E-Öğrenme Ortamları ve Bellek Süreçleri S 3 0 3 8
BTÖ 624 Çevrimiçi Öğrenme Toplulukları S 3 0 3 8
BTÖ 625 Eğitimde Oyunlaştırma S 2 2 3 8
3. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ 600 Özel Konular Z 4 0 0 30
4. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ 600 Özel Konular Z 4 0 0 30
Yüksek Lisans Programı AKTS Özeti
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 84
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 36
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 120
Z: Zorunlu S: Seçmeli
Doktora Programı Dersleri
1. 2. ve 3. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ795 Seminer Z 0 2 0 10
BTÖ702 Eğitim Araştırmalarında Karma Yöntemler S 3 0 3 10
BTÖ703 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler–II S 2 2 3 10
BTÖ704 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 10
BTÖ705 Teknoloji Politikaları ve Eğitim S 3 0 3 10
BTÖ706 Öğrenme Nesneleri S 3 0 3 10
BTÖ707 Web Tabanlı Öğretim Tasarımı S 2 2 3 10
BTÖ708 Eğitimde Yeniliklerin Kabulü ve Benimsenmesi S 3 0 3 10
BTÖ709 Biliş ve Bilgisayar S 3 0 3 10
BTÖ710 Eğitsel Veri Madenciliği S 2 2 3 10
BTÖ711 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi S 3 0 3 10
BTÖ714 Öğrenme Kuramları ve Yeni Teknolojiler S 3 0 3 10
BTÖ715 Veri Toplama Araçları S 3 0 3 10
BTÖ716 Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımı S 3 0 3 10
BTÖ717 Yapılandırmacı Çoklu Ortam Öğretim Tasarımı S 3 0 3 10
BTÖ718 Öğrenme Analitikleri S 2 2 3 10
BTÖ719 Çevrimiçi Öğrenme: Kuram ve Uygulama S 3 0 3 10
BTÖ720 Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı S 3 0 3 10
BTÖ721 Öğretimin Tasarlanmasında Değerlendirme S 3 0 3 10
BTÖ722 Öğretim Teknoloji Entegrasyonu S 3 0 3 10
4. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 4 2 30
5. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ700 Özel Konular Z 5 0 0 30
6. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ700 Özel Konular Z 5 0 0 30
7. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ700 Özel Konular Z 5 0 0 30
8. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BTÖ700 Özel Konular Z 5 0 0 30
Doktora Programı AKTS Özeti
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 150
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 90
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
Z: Zorunlu S: Seçmeli