Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Lisans Öğretim Programı (2018)

Lisans Öğretim Programı ile ilgili (ders içerikleri vb. gibi) ayrıntılı bilgi için "akts.hacettepe.edu.tr" adresi incelenebilir.

Bölümümüzün ders kodu (BTE), optik ders kodu 780'dir. Diğer bölümlerin optik kodları için Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasını (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/) kontrol ediniz. 
Mezuniyet için (ÜNİ 101 dersi hariç) toplamda en az 240 AKTS / 150 Yerel Kredilik ders alınmalıdır. 
Zorunlu ders kredi miktarı 180 AKTS / 118 yerel kredi ve Seçmeli ders kredi miktarı 60 AKTS / 32 yerel kredi şeklindedir. 
Meslek Bilgisi ders kredi miktarı 83 AKTS / 48 yerel kredi, Genel Kültür ders kredi miktarı 37 AKTS / 24 yerel kredi ve Alan Eğitimi ders kredi miktarı ise 120 AKTS / 78 yerel kredi şeklindedir. 
Öğretim Programı I. Yıl
I. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 101 Eğitime Giriş 2 0 2 3 Y
EGT 102 Eğitim Felsefesi
2
0
2
3 Y
AIT 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
2
0
2
3 Y
ING 137 Yabancı Dil 1
2
0
2
3 U
TKD 107 Türk Dili 1
3
0
3
5 U
BTE 113 Bilişim ve Matematik
3
0
3
5 Y
BTE 111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri
2
2
3
5 Y
BTE 115 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri
2
0
2
3 Y
II. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 103 Eğitim Psikolojisi
2
0
2
3 Y
EGT 104 Eğitim Sosyolojisi
2
0
2
3 Y
AIT 106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
0
2
3 Y
ING 138 Yabancı Dil 2
2
0
2
3 Y
TKD 100 Türk Dili 2
3
0
3
5 Y
BTE 110 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 2 2 3 5 Y
BTE 114 Elektronik Devre Elemanları 3 0 3 5 Y
BTE 116 Programlama Öğretimi Yaklaşımları 2 0 2 3 Y
Öğretim Programı II. Yıl
III. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 202 Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
0
2
3 Y
BTE 213 Bilişim Sistemleri Donanımı
3
0
3
4 Y
BTE 201 Temel Programlama
2
2
3
4 Y
BTE 217 Eğitimde Grafik ve Canlandırma
2
2
3
4 Y
BTE 219 Öğretim Tasarımı 3 0 3 4 Y
  Seçmeli 1- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 1- GK 2 0 2 3 Y
  Seçmeli 1- AE 2 0 2 4 Y
IV. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 201 Türk Eğitim Tarihi
2
0
2
3 Y
EGT 204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri
2
0
2
3 Y
BTE 224 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
2
0
2
3 Y
BTE 208 Bilişim Etiği ve Güvenliği
2
0
2
3 Y
BTE 204 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 3 Y
BTE 202 İleri Programlama 2 2 3 4 Y
  Seçmeli 2- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 2- GK 2 0 2 3 Y
  Seçmeli 2- AE 2 0 2 4 Y
Öğretim Programı III. Yıl
V. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 304 Sınıf Yönetimi
2
0
2
3 Y
EGT 303 Eğitimde Ahlâk ve Etik
2
0
2
3 Y
BTE 307 Eğitimde Modelleme ve Tasarım
2
2
3
5 Y
BTE 311 Web Tabanlı Programlama
2
2
3
5 Y
BTE 309 Bilişim Öğretim Programları 2 0 2 3 Y
  Seçmeli 3- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 3- GK 2 0 2 3 Y
  Seçmeli 3- AE 2 0 2 4 Y
VI. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 301 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2
0
2
3 Y
EGT 302 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
0
2
3 Y
BTE 310 Topluma Hizmet Uygulamaları
1
2
2
3 Y
BTE 314 Bilgisayar Ağları
3
0
3
3 Y
BTE 302 Açık ve Uzaktan Öğrenme 3 0 3 3 Y
BTE 304 İşletim Sistemleri 3 0 3 4 Y
  Seçmeli 4- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 4- GK 2 0 2 3 Y
  Seçmeli 4- AE 2 0 2 4 Y
Öğretim Programı IV. Yıl
VII. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
BTE 417
Öğretmenlik Uygulaması 1
2
6
5
10 Y
EGT 402 Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
0
2
3 Y
BTE 401 Fiziksel Programlama
2
2
3
5 Y
BTE 427 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları
2
0
2
4 Y
  Seçmeli 5- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 5- AE 2 0 2 4 Y
VIII. Yarı Yıl
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
BTE 418 Öğretmenlik Uygulaması 2
2
6
5
10 Y
EGT 401 Okullarda Rehberlik
2
0
2
3 Y
BTE 412 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3 0 3 4 Y
BTE 402 Mobil Programlama 2 2 3 5 Y
  Seçmeli 6- MB 2 0 2 4 Y
  Seçmeli 6- AE 2 0 2 4 Y
Seçmeli Dersler
Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri (MB)
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
EGT 250 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 2 4  
EGT 251 Çocuk Psikolojisi 2 0 2 4  
EGT 252 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 2 4  
EGT 253 Eğitimde Drama 2 0 2 4  
EGT 254 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 2 4  
EGT 255 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 2 4  
EGT 350 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 2 4  
EGT 351 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 2 4  
EGT 352 Kapsayıcı Eğitim 2 0 2 4  
EGT 353 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 4  
EGT 354 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4  
EGT 355 Öğrenme Güçlüğü 2 0 2 4  
EGT 451 Eğitim Hukuku 2 0 2 4  
EGT 452 Mikro Öğretim 2 0 2 4  
EGT 453 Müze Eğitimi 2 0 2 4  
EGT 454 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 4  
EGT 455 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 2 4  
Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri (AE)
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
BTE 209 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 2 4 Y
BTE 215 Öğretimde Materyal Tasarımı 2 0 2 4 Y
BTE 216 Görsel Programlama 2 0 2 4 Y
BTE 220 Enformasyon Tasarımı 2 0 2 4 Y
BTE 222 Masaüstü Yayıncılık 2 0 2 4 Y
BTE 228 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 4 Y
BTE 306 Harmanlanmış Ortamlarda Öğrenme ve Öğretme Kuramları 2 0 2 4 Y
BTE 312 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi 2 0 2 4 Y
BTE 313 Eğitsel Video Tasarımı 2 0 2 4 Y
BTE 319 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi 2 0 2 4 Y
BTE 320 Eğitim ve Teknoloji 2 0 2 4 Y
BTE 322 Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları 2 0 2 4 Y
BTE 324 Özel Eğitim ve Teknoloji 2 0 2 4 Y
BTE 410 Eğitimde Dijital Hikaye Anlatımı 2 0 2 4 Y
BTE 416 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi 2 0 2 4 Y
BTE 419 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme 2 0 2 4 Y
BTE 422 Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma 2 0 2 4 Y
BTE 429 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar 2 0 2 4 Y
BTE 432 İletişim, Teknoloji ve Toplum 2 0 2 4 Y
Genel Kültür Seçmeli Dersleri (GK)
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS Uzaktan/Yüzyüze
GKS 101 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 3  
GKS 102 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 2 3  
GKS 103 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 2 3  
GKS 104 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 2 3  
GKS 105 Kültür ve Dil 2 0 2 3  
GKS 107 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 3  
GKS 108 Beslenme ve Sağlık 2 0 2 3  
GKS 109 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 2 3  
GKS 110 Türk İşaret Dili 2 0 2 3  
GKS 111 Sanat ve Estetik 2 0 2 3  
Servis Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı
T
P
K
AKTS
BTE 199 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5