Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Bölüm Koordinatörleri

Yan Dal Programları Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
   
Çift Anadal Programları Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
   
Bologna Lisans Programı Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Yasemin K. USLUEL
   
Bologna Lisansüstü Programı Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU
   
Erasmus+ Programı Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Selay ARKÜN KOCADERE
   
Mevlana Programı Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK
   
Farabi Programı Bölüm Koordinatörü:  
   
Öğretmenlik Uygulamaları Bölüm Koordinatörü: Dr. Hatice ÇIRALI SARICA
   
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi BÖTE Bölümü Koordinatörü: Prof. Dr. Yasemin K. USLUEL
   
BÖTE Bölümü İsteğe Bağlı Staj Koordinatörü: Dr. Pınar NUHOĞLU KİBAR
   
BÖTE Bölümü Bologna BİLSİS Ders Bilgi Paketleri Sorumluları: Dr. Pınar NUHOĞLU KİBAR
  Dr. Hatice ÇIRALI SARICA
   
Bölüm Tanıtım Sorumlusu: Dr. Pınar NUHOĞLU KİBAR
   
Bölüm Web Sorumlusu: Dr. Pınar NUHOĞLU KİBAR