Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Yönetimi

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hakan TÜZÜN
Telefon/Belgegeçer numarası: 0 (312) 297 71 76
e-Posta: htuzun@hacettepe.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar NUHOĞLU KİBAR
Telefon/Belgegeçer numarası: 0 (312) 297 71 76
e-Posta: pnuhoglu@hacettepe.edu.tr

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇIRALI SARICA
Telefon/Belgegeçer numarası: 0 (312) 297 71 76
e-Posta: haticecirali@hacettepe.edu.tr

Bölüm Sekreteri: Serap AVCI
Telefon/Belgegeçer numarası: 0 (312) 297 71 76
e-Posta: savci@hacettepe.edu.tr