Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Bölümü Tarihçesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır.

Bu gelişmeler ve gereksinimler göz önünde bulundurularak kurulan BÖTE Bölümü ilk mezunlarını 2002 yılında verdi. Mezunlarımızın çoğu ilk ve ortaöğretim kurumlarına bilgisayar öğretmeni olarak atanırken bazı mezunlarımız çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak ve bazı mezunlarımız da çeşitli şirketlerde web tasarımı, yazılım geliştirme ve programlama alanlarında çalışmayı tercih ettiler. Öğrencilerimiz, 4 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Eğitimde Bilgi Teknolojileri, Programlama Dilleri, Eğitimde Materyal Kullanımı, Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri, İşletim Sistemleri, PC Ortamında Yazılım Dilleri Uygulamaları, Uzaktan Eğitimin Temelleri, Öğretim Tasarımı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, İnternet Ortamında Yazılım Dilleri Uygulamaları, Bilgisayar Ağları ve İletişim, Eğitimde İnternet Uygulamaları, Eğitim Yazılımı Tasarım, Geliştirme ve Değerlendirme gibi) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatıldıkları için gelecekte de benzer pozisyonları kolayca elde etmeleri beklenmektedir.

Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de gitgide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Bölümümüzün Yüksek Lisans programı, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uzaktan eğitim konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, ürünler geliştirmek, gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırma yapmayı amaçlamaktadır.