Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
...

HÜ EF BÖTE Öğrenciler İçin Yararlı Belgeler & Bilgiler

Tez Önerisi Verme Süreci

Soru: YL Tez Önerisi verme süreciyle ilgili olarak neler bilmeliyim?

 • Tez önerisinin ne zaman verilmesi gerektiğiiyle ilgili olarak HÜ LÜ Yönetmeliğinin ilgili maddelerini gözden geçirmek gerekiyor.
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan "Tez Verme Süreci" sekmesine göz atılabilir.
 • Tez önerisi verirken doldurulması gereken formlar için EBE web sayfasına göz atılabilir.
 • Lisansüstü Tez Önerisi Kontrol Çizelgesi (S6)

Soru: Doktora Yeterliğe Hazırlık dersine hangi aşamada kayıt yaptırabilirim?

 • HÜ Lisansüstü Yönetmeliğine göre doktora yeterlik sınavına girebilmek için belli sayıda kredinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu bilgi için HÜ LÜ Yönetmeliğine bakılması gerekir.

Soru: Doktora Yeterlik sınavında başarılı oldum. Yapılması gereken ilk iş nedir?

 • Doktora Yeterlilik sınavında başarılı olunduktan sonra 1 ay içerisinde TİK jürisinin oluşturulması gerekmektedir.

Soru: Doktora Tez Önerisi ne zaman verilmelidir?

 • Doktora Yeterlilik sınavında başarılı olunduktan sonra 6 ay içerisinde Doktora Tez Önerisi'nin verilmesi gerekir.

 

Tez Savunma Süreci ve Savunma Süreciyle İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Öğrencinin Tez Savunma Sınavına girme talebini içeren dilekçesi
 • YL/Dr tez savunma jürilerinin oluşturulması sürecinde öncelikle jüri Bölüm Kurulu kararıyla Enstitüye (teklif edilir) yollanır.
 • YL ve Doktora Jürilerinin oluşturulmasıyla ilgili olarak gerekli formlara Enstitü sayfasından erişilmektedir.

Savunma günü yapılan işlemler:

 • Savunma süreciyle ilgili bütün formlar hazırlanır.
 • Savunma süreci ile ilgili formlarda formun kaç nüsha çoğaltılacağı bilgisi bulunmaktadır. Bu bilginin olmaması halide 1 (bir) nüsha hazırlanmalıdır.
 • Tüm formların altında yer alan Anabilim Dalı Başkanı ismi boş bırakılmamalıdır.

Soru: Tez savunma süreciyle ilgili olarak neleri bilmeliyiz?

 • Bir aday için tez savunma jürisi oluşturulduğunda jüri tez metnini okuyarak sınavın yapılacağı salona gelir. Bu salonda jüri üyeleri tez çalışmasıyla ilgili olarak kendi aralarında bir ön görüşme yaparak tezin savunmaya değer olup olmadığına karar verirler.
 • Bir aday salona çağrıldığında genellikle hemen bilgisayarın başına geçerek tez çalışmasıyla ilgili sunumunu yapmaya başlıyor.
 • Oysa salona çağrıldığında yapılması gereken ilk iş jüri başkanının savunmayla ilgili kararını dinlemektir.
 • Aday, Jüri başkanından "Jürimiz tez çalışmanızı inceledi ve savunmaya değer buldu" kararını duyduktan sonra sunuma başlamalıdır.