Computer Education and Instructional Technology
...
Designing Pre-Learning Activities for Visual Literacy Sub-skills Through Educational Design Research Method (International Visual Literacy Association (IVLA) Research Grant 2020 (01.11.2020 - 01.11.2020) (2919 $)
Pınar NUHOĞLU KİBAR
   
Emotions and Robotics : A Study Across Different Cultures, Educational Systems and Populations (AB Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık) (01.09.2020 - 31.08.2022) (2020-1-TR01-KA201-094326) (179.573 Euro)
Yasemin KOÇAK USLUEL,  Hatice ÇIRALI SARICA, Gülay ÖZTÜRE
   
GATE: On the Way to Gamify Your Teaching (Erasmus+ KA2 - Strategic Partnership, School Education) (01.09.2020 - 31.06.2023) (2020-1-BE02-KA201-074681) (218.900 Euro)
Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bayrak, Dr. Pınar Nuhoğlu Kibar
   
STEAM-BOX: Courses, Tools, Resources for Teachers (Erasmus+ KA2 - Strategic Partnership, School Education) (01.09.2020 - 31.08.2023) ( 2020-1-HU01-KA201-078743 ) (218.997 Euro)
Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bayrak, Dr. Pınar Nuhoğlu Kibar 
   
e-Eğiticiler için Yapay Zeka Destekli Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 120K188 nolu proje (01.07.2020 - 31.12.2020)
Yürütücü: Doç. Dr. Gökhan Akçapınar, Danışman: Prof. Dr. Arif Altun
   
Öğretmen Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımının Kullanımı ve İncelenmesi (TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 217K384 nolu proje (01.09.2018 - 01.05.2019) (15.510TL)
Arş. Gör. Hatice ÇIRALI SARICA, Arş. Gör. Tayfun AKIN, Öğr. Gör. Denizer YILDIRIM
   
Akran Dönütü ile Desteklenmiş Argüman Haritaları ile Gerçekleştirilen Öğrenme Sürecinin Argümantasyon Becerilerine Etkisi (Hacettepe Üniversitesi Hızlı Destek Projesi) - SHD-2017-14511- (07.06.2017 - 07.12.2017)
Doç. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik, Beyza Uçar 
   
İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Belirlenmesi ve Özdüzenleme Süreçlerini Destekleyen Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Karar Verme Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi (TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı, 116K149 nolu proje (15.09.2017/15.03.2020).
Doç, Dr. Yasemin Demiraslan Çevik, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Dağhan
   
Öğrenme Nesnesi Tasarım ve Geliştirme Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 013 D03 704 004-257 (20.03.2013 - 20.03.2014)
Doç. Dr. Alev Özkök
   
Build Your Team For Your Dream (Erasmus+ KA1 - Learning Mobility of Individuals, Mobility of Youth Workers) - 2016-3-TR01-KA105-036575 (01.05.2017 - 30.09.2017) (21.450 Euro)
Dr. Öğretim Üyesi Selay Arkün Kocadere
   
Development of a 3D Educational Mobile Game (Hacettepe University Project) - SUA-2016-9609 (06.06.2016-06.09.2016) (197.013 TL)
Dr. Öğretim Üyesi Selay Arkün Kocadere, Arş. Gör. Şeyma Çağlar
   
Implementation of Infographic Creation Process Model within the Framework of Bridge21 Model, International Scientific Cooperation Project, Hacettepe University, Scientific Research Projects Coordination Unit - SBI-2016-11709 (04.08.2016 - 30.01.2017)
  Dr. Pınar Nuhoğlu Kibar
   
Design of an Online Gamified Learning System and Examination of its Effects (Hacettepe University Project) - SDS-2016-9265 - (22.03.2016 -  23.01.2017) (4996 TL)
Dr. Öğretim Üyesi Selay Arkün Kocadere, Arş. Gör. Şeyma Çağlar
   
Motor Becerileri Geliştirmeye Yönelik Bir Platform Tasarımı (Hacettepe Üniversitesi Destek Projesi) - FHD-2016-9166 - (11.01.2016 - 10.01.2017)
Prof. Dr. Yasemin Usluel, Arş. Gör. Mehmet Temizkan
   
Math Teachers’ Adventure of ICT Integration (Erasmus+ KA2 - Strategic Partnership, School Education)
(31.12.2015 - 30.12.2017) (2015-1-TR01-KA201-021561) (188.670 Euro) http://www.mtaii.com
Dr. Öğretim Üyesi Selay Arkün Kocadere, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Bayrak, Dr. Öğretim Üyesi Nazan Sezen Yüksel,
Dr. Selin Urhan, Arş. Gör. Şeyma Çağlar, Arş. Gör. A. Yasin Gündüz
   
Kodlama Stratejileri Eğitiminin Öğrenmenin Transferi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 115K087 nolu proje (05.07.2015 – Devam etmekte). 
Arş. Gör. Esra TELLİ
   
Çözümlü örneklere dayalı olarak tasarlanan çevrimiçi öğrenme sürecinin üniversite öğrencilerinin karar kurallarını uygulama becerilerine olan etkisinin incelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Destek Projesi) (Mayıs 2015-)
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Demiraslan Çevik, Yahya İltüzer 
   
Searching for the Labours of Hercules (Erasmus+ KA2 - Strategic Partnership, School Education) http://laboursofhercules.com/
(01.09.2014 - 31.08.2017) (2014-1-TR01-KA201-012990) (380.206 Euro) http://laboursofhercules.com/
Dr. Öğretim Üyesi Selay Arkün Kocadere, Dr. Pınar Nuhoğlu Kibar, Dr. Fatma Bayrak, Arş. Gör. Şeyma Çağlar,
Dr. Gökhan Akçapınar, Dr. Turgay Baş
   
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi) (01.03.2014-01.03.2015)
Doç. Dr. Halil Yurdugül, Arş. Gör. Ömer Demir
   
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için biçimlendirmeye dönük web tabanlı değerlendirme sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması (Hacettepe Üniversitesi Alt Yapı Projesi) (02.12.2013 - 02.12.2016)
Doç. Dr. Halil Yurdugül, Dr. Fatma Bayrak
   
6-11 yaş Türk çocukları örnekleminde diskalkuliye yatkınlığı ayırt etmede kullanılacak bir ölçme aracı geliştirme çalışması (TUBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 111 K 545 nolu proje  (15-Mart-2012- 2015 Yılında Tamamlandı)
Prof. Dr. Arif Altun

   
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Onkoloji Hastanesi ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Arasında Destek, Eğitim ve Sürdürülebilirlik Çalışması (Üniversite SKS projesi - 2013 yılında tamamlandı.)
Prof. Dr. Yasemin K. Usluel, Prof. Dr. Arif Altun, Prof. Dr. Evren Özdemir, Dr. Fatih Özdinç, Arş. Gör. Hatice Çıralı
   
Eğitsel Robotların Programlama Dilleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısı, Memnuniyet ve Motivasyonlarına Etkisi (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğü tarafından destekli - 2013 yılında tamamlandı.)
Doç. Dr. Hakan Tüzün, Arş. Gör. Ahmet Akıncı
   
Üniversite Öğrencilerinin Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi (TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 112K615 nolu proje (01.02.2013/01.12.2013)).
Prof. Dr. Arif Altun
   
Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Hazırlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 110 K 602 nolu proje (01.2011 /10.2011))
Prof. Dr. Arif Altun
   
E-öğrenme Ortamlarında Yönelim Belirleme Sürecindeki Değişkenlerin Bilişsel Psikoloji Temelinde İncelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB) tarafından desteklenen 1-08A704004 nolu alt yapı projesi (2009-2011).)
Prof. Dr. Arif Altun, Dr. Gökhan Akçapınar
   
Kavram öğretiminde içerik geliştirme aracının tasarlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi (TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 108 K 001 nolu proje, (o4/2008-02/2009 tamamlanmıştır).)
Prof. Dr. Arif Altun