Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yan Dal Programı (Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri için)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yan Dal Programını başarıyla tamamlayabilmek için, bölüm yan dal programı koordinatörünün onayıyla, toplamı en az 6 kredi olan zorunlu dersleri ve toplamı en az 12 kredi olan seçmeli dersleri başarmaları gerekmektedir. Yan dal programını tamamlamak için, ilgili programdan en az 18 kredi alınmış olmalıdır.

Çizelge 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Zorunlu Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı T-P-K AKTS
BTÖ212 Öğretim Tasarımı 2-2-3 5
BTÖ416 İnsan - Bilgisayar Etkileşimi 2-2-3 5
Çizelge 2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı T-P-K AKTS
BTÖ 215 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı 2-2-3 6
BTÖ 222 Yayımcılık Tasarımı 3-0-3 5
BTÖ 312 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi     2-2-3 5
BTÖ 413 Web Tasarımı 2-2-3 5
BTÖ 421 İletişim ve Mesaj Tasarımı 2-2-3 5
BTÖ 422 Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı 2-2-3 5
BTÖ 423 Öğretim Tasarımının Değerlendirilmesi 3-0-3 5
BTÖ 206 Öğrenme ve Öğretme Kuramları 3-0-3 4
BTÖ 315 Uzaktan Eğitim 2-2-3 5
BTÖ 317 Özel Öğretim Yöntemleri 1 2-2-3 4
BTÖ 320 Eğitim ve Teknoloji 2-2-3 5
BTÖ 415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2-0-2 3
BTÖ 420 Öğrenme Yönetim Sistemleri 2-2-3 5
BTÖ 429 Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları 3-0-3 5
   
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr