Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yan Dal Programı (BÖTE Bölümü Öğrencileri için)

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden yan dal diploması almak isteyen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin 9 kredilik zorunlu ve 9 kredilik seçmeli ders olmak üzere en az toplam 18 kredilik ders yüklenerek bu dersleri başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Çizelge 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zorunlu Dersleri

Dersin Kodu Dersin Adı T-P-K AKTS
BBM102 Programlamaya Giriş II 3-0-3 8
BBM201 Veri Yapıları 3-0-3 5
BBM202 Algoritmalar 3-0-3 4

Çizelge 2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Seçmeli Dersleri

Uzmanlık Alanı Dersin Kodu Dersin Adı T-P-K AKTS
Yazılım Geliştirme BBM103 Programlamaya Giriş Lab. I 0-2-1 4
BBM104 Programlamaya Giriş Lab. II 0-2-1 4
BBM301 Programlama Dilleri 3-0-3 4
BBM481 Yazılım Geliştirme 3-0-3 6
BBM382 Yazılım Mühendisliği 3-0-3 5
BBM486 Tasarım Örüntüleri 3-0-3 6
BBM487 Yazılım Mühendisliği Lab. 0-2-1 4
BBM485 Yazılım Mimarileri 3-0-3 6
Veri Yönetimi BBM103 Programlamaya Giriş Lab. I 0-2-1 4
BBM104 Programlamaya Giriş Lab. II 0-2-1 4
BBM371 Veri Yönetimi 3-0-3 4
BBM467 Veri Yoğunluklu Uygulamalar     3-0-3 6
BBM469 Veri Yoğunluklu Uygulamalar Lab.                           0-2-1 4
BBM471 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3-0-3 6
BBM473 Veri Tabanı Lab.                               0-2-1 4
Bilgisayar Bilimleri BBM103         Programlamaya Giriş Lab. I 0-2-1 4
BBM104         Programlamaya Giriş Lab. II                   0-2-1 4
BBM401 Özdevinirler Kuramı ve Biçimsel Diller 3-0-3 6
BBM301 Programlama Dilleri 3-0-3 4
BBM402 Hesaplama Kuramı 3-0-3 6
BBM403 Kombinatorik ve Çizge Kuramı  3-0-3 6
BBM408 Algoritma Analizi 3-0-3 6
Yapay Anlayış BBM103          Programlamaya Giriş Lab. I 0-2-1 4
BBM104          Programlamaya Giriş Lab. II                    0-2-1 4
BBM405 Yapay Anlayışın Temelleri 3-0-3 6
BBM406 Makine Öğrenmesinin Temelleri 3-0-3 6
BBM407 Bulanık Mantık 3-0-3 6

   

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr